Search Dijaspora za razvoj Stories - Exposure
Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.
#dijasporazarazvoj #d4d